Inleiding

Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden op het gebied van bestuur (0.1), burgerzaken (0.2) en beheer overige gebouwen en gronden (0.3). Ook zijn er algemene taakvelden zoals overhead (0.4), treasury (0.5) algemene uitkering (0.7), overige baten en lasten (0.8) en mutaties reserves (0.10). Verder zijn er taakvelden die te maken hebben met belastingen: OZB (0.61 en 0.62), parkeerbelasting (0.63), overige belastingen (0.64) en vennootschapsbelasting (0.9).

Eindhoven is een ambitieuze stad. We bevinden ons in de top van creatieve steden in de wereld, waar het fijn is om te wonen, te leven en te werken. Deze positie willen we vasthouden en versterken. Bij een aantrekkelijke stad hoort een niveau van dienstverlening met eenzelfde ambitie. Gemeentelijke diensten sluiten hierbij altijd aan bij wat onze inwoners en ondernemers willen en verwachten. We werken samen aan de versterking van Eindhoven als een inclusieve, aantrekkelijke, innovatieve en ambitieuze stad.
De complexiteit van de samenleving vraagt meer samenspel van de partners. Dat vergt sensitiviteit voor vragen vanuit de samenleving, het voorbereiden naar bestuurlijke besluitvorming en sturen op de uitvoering daarvan.