Bestuur en ondersteuning

x € 1.000
Lasten (13%) € 119.479
Baten (66%) € 585.245
Saldo (53%) € -465.766

Veiligheid

x € 1.000
Lasten (3%) € 28.391
Baten (0%) € 1.711
Saldo (3%) € 26.680

Verkeer, vervoer en waterstaat

x € 1.000
Lasten (5%) € 43.781
Baten (1%) € 6.084
Saldo (4%) € 37.697

Economie

x € 1.000
Lasten (2%) € 14.935
Baten (1%) € 13.023
Saldo (0%) € 1.912

Onderwijs

x € 1.000
Lasten (4%) € 32.866
Baten (1%) € 7.021
Saldo (3%) € 25.845

Sport, cultuur en recreatie

x € 1.000
Lasten (9%) € 77.316
Baten (2%) € 15.857
Saldo (7%) € 61.459

Sociaal domein

x € 1.000
Lasten (47%) € 414.259
Baten (14%) € 122.096
Saldo (33%) € 292.163

Volksgezondheid en milieu

x € 1.000
Lasten (6%) € 57.552
Baten (5%) € 47.250
Saldo (1%) € 10.302

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

x € 1.000
Lasten (11%) € 98.389
Baten (10%) € 88.681
Saldo (1%) € 9.708