Een duurzame stad is een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad waar de lucht, bodem en water gezond zijn, die veilig en bereikbaar is. Levendig en sociaal, met goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid. Kortom, een duurzame stad is een stad die je met een gerust hart aan je kinderen achterlaat.

Het programma duurzaamheid werkt binnen dat hoofddoel aan twee grote thema's: klimaat en circulaire economie. De aanpak binnen het programma richt zich met name op verankering van de duurzame aanpak door de gemeentelijke organisatie en partijen in de stad. Duurzaamheid moet een vanzelfsprekend onderdeel van al onze projecten en handelen zijn.

Om een duidelijke, gedeelde taal te hebben van wat duurzaamheid is, werken we met The Natural Step (een methode die organisaties helpt om stap voor stap duurzaam te worden).
Met de woningbouwcorporaties is een apart samenwerkingsverband op gebied van duurzaamheid opgericht en met partijen als 040energie en slim wonen plus werken we aan het verduurzamen van de woningvoorraad. Om duurzaamheid bij het bedrijfsleven te bevorderen zetten we enerzijds in op toezicht en handhaving en hebben we anderzijds DOE (DuurzaamheidsOrganisatie regio Eindhoven) opgericht dat zich specifiek richt op intrinsiek gemotiveerde MKB bedrijven.

Binnen de organisatie ligt de nadruk in 2019 vooral op meer duurzaamheid in ruimtelijke ordening en projecten. Vanuit energie ligt de komende jaren de nadruk op het aardgasvrij maken van Eindhoven. Dit naast de inspanningen om energie te besparen, duurzaam op te wekken en op te kunnen slaan. De stand van zaken en eventuele bijsturing ten aanzien van de CO2 reductie in de stad wordt jaarlijks aan de raad gepresenteerd middels de Klimaatbegroting.