John Jorritsma

Burgemeester

 • Openbare orde en veiligheid
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen en acquisitie
 • Externe betrekkingen
 • Bestuursondersteuning
 • Internationale zaken en acquisitie

Marcel Oosterveer

Wethouder van financiën en bedrijfsvoering

 • Financiën
 • P&O (inclusief bedrijfsvoering)
 • Dienstverlening
 • Cultureel Vastgoed
 • Arhi-procedure Nuenen
 • Toezicht
 • Bezwaar en beroep
 • Omgevingswet

Monique List-de Roos

Wethouder van mobiliteit, cultuur en design, binnenstad en citymarketing

 • Binnenstadseconomie en coördinatie Binnenstad
 • Citymarketing
 • Bereikbaarheid en mobiliteit
 • Cultuur en design
 • Vergunningen
 • Coördinatie regionale samenwerking

Renate Richters

Wethouder van jeugd, zorg en welzijn, armoede en inburgering

 • Maatschappelijke zorg en ondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Welzijn en gezondheid
 • Armoede en schulden
 • Inburgering

Jan van der Meer

Wethouder van duurzaamheid en openbare ruimte

 • Klimaat
 • Coördinatie duurzaamheid
 • Energie
 • Groen
 • Water
 • Openbare ruimte
 • Aardgasloze wijken
 • Circulaire economie (afval, Cure)
 • Dierenwelzijn
 • Cultuurhistorie

Yasin Torunoglu

Wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen en wijken
 • Burgerparticipatie
 • Grond & vastgoed
 • Werk en inkomen (Participatiewet)
 • Diversiteit

Stijn Steenbakkers

Wethouder van economie, Brainport, innovatie, onderwijs en sport

 • Economie en vestigingsklimaat
 • Brainport (coördinatie Brainport Nationale Actieagenda en Regio Envelop)
 • Arbeidsmarkt (talent, techniek en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt)
 • Onderwijs (VVE, PO-VO, MBO/HBO, WO, inclusief IHP)
 • Innovatie en digitalisering
 • Sport
 • Deelnemingen

Aline Zwierstra

Waarnemend gemeentesecretaris