Bij de programma's zijn doelenbomen opgenomen waarin de samenhang tussen onze doelen, effectindicatoren, prestaties en prestatieindicatoren is gevisualiseerd.

Over deze indicatoren is meer informatie in het volgende boekwerk achtergrondinformatie indicatoren 2019