Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 2.2 Parkeren, 2.3 Recreatieve havens, 2.4 Economische havens en waterwegen en 2.5 Openbaar vervoer.

Het programma draagt bij aan de ruimtelijke maatschappelijke en economische ambities van de stad: de leefbaarheid wordt vergroot en de economische kracht versterkt. Dit doen we door de openbare ruimte in de stad op een duurzame en innovatieve manier in stand te houden en te ontwikkelen. We streven naar een basiskwaliteit van de openbare ruimte door onderhoud en gerichte investeringen. Hierbij zetten we in op een bereikbare stad. We streven daarbij naar een stad waar het doorgaand autoverkeer wordt verplaatst naar de Ring en de randen van de stad, waar inwoners en bezoekers worden gestimuleerd om zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen en waar het centrum autoluw is.