Wat willen we bereiken?

Het parkeerbeleid wordt conform 'Eindhoven op weg' ingezet als sturend instrument om de duurzame mobiliteit te stimuleren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten de mobiliteitscorrectie (correctie op de parkeernorm bij een specifieke ontwikkeling) in om het aantal nieuwe parkeerplaatsen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te beperken.