Wat willen we bereiken?

Verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen
Door te investeren in openbaar vervoer en fiets- en voetgangersmaatregelen, zetten we in op een verschuiving van auto naar duurzame(re) vervoersvormen.

Een verkeersveilige stad
Met de aanpak van black spots en door de aanleg van schoolzones werken we aan een verkeersveilige stad.

Aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte
Dit doen we door het (her)inrichten en beheren van de openbare ruimte. De kwaliteit van leven staat hierbij voorop. We zetten in op klimaatrobuuste maatregelen en het verhogen van de verblijfskwaliteit.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% duurzaam vervoer in de modal split

60%

≥61%

≥61%

≥61%

≥61%

≥61%

Rapportcijfer bereikbaarheid van het centrum

6,9

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Aantal ernstige verkeersongevallen

131

73

118

106

95

86

% inwoners dat tevreden is over inrichting en onderhoud openbare ruimte

77%

>75%

>75%

>75%

>75%

>75%

Basiskwaliteit schoon en netjes

96,9%

90%

90%

90%

90%

90%

Basiskwaliteit wegen

86,4%

88%

89%

90%

90%

90%

Basiskwaliteit civieltechnische kunstwerken

94%

90%

90%

90%

90%

90%