Overzicht investeringen (x € 1 miljoen)

krediet totaal

gerealiseerd t/m 2017

planning 2018

planning 2019

planning 2020 en verder

L

B

L

B

L

B

L

B

L

B

Biomassacentrale Meerhoven

10

7

6

3

1

1

-

1

2

2

IJssportcentrum

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Indoor Sportcentrum

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Muziekgebouw

4

-

1

-

1

-

-

-

2

-

Ottenbad

4

-

-

-

1

-

1

-

2

-

Parktheater

4

-

-

-

1

-

1

-

3

-

Sporthallen

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

SVGG Designhuis

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

SVGG Mercado

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

SVGG NRE

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

SVGG Stadhuis

25

-

10

-

5

-

11

-

-1

-

Tongelreep

25

1

2

1

2

-

11

-

10

-

Vrije tijdsaccommodatie

4

-

-

-

1

-

1

-

3

-

Overige invest. < € 1 mln

42

10

24

9

7

-

4

-

6

-

Gemeentelijk vastgoed

131

17

43

13

20

1

31

1

37

2

GRP

79

79

14

14

14

14

16

16

36

36

Netwerkcomponenten

5

-

1

-

2

-

1

-

1

-

Software

14

-

2

-

6

-

3

-

3

-

Werkplekinrichting

7

-

-

-

-

-

3

-

3

-

Overige invest. < € 1 mln

10

-

2

-

3

-

2

-

3

-

ICT-voorzieningen

36

-

5

-

11

-

9

-

10

-

BS De Korenaar

5

-

-

-

3

-

2

-

-

-

BS De Troubadour

3

-

-

-

2

-

1

-

-

-

BS Gunterslaer

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Klimwijs

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

Lorentz Casimir lyceum

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Novaliscollege

2

-

-

-

1

-

2

-

-

-

Orionstraat 5

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

SCE Henegouwenlaan

16

-

-

-

1

-

14

-

-

-

SCE oud gebouw

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

schoolgebouwen leegstaand, wissel

15

-

-

-

1

-

14

-

-

-

Spilcentrum Normandiëlaan

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

St Joris college

7

-

-

-

-

-

7

-

-

-

St Lucas

9

-

-

-

-

-

9

-

-

-

Van Maerlant lyceum

3

-

-

-

-

-

4

-

-

-

VSO De Korenaer

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Overige invest. < € 1 mln

41

-

34

-

7

-

1

-

-

-

Investeringen huisvesting onderwijs

121

-

34

-

15

-

69

-

4

-

Parkeren

3

-

1

-

1

-

-

-

1

-

Werkplekinrichting

5

-

2

-

1

-

2

-

-

-

Overige invest. < € 1 mln

5

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Overige vervangingsinvesteringen

13

-

4

-

3

-

3

-

2

-

SPP Eindhoven Noord

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

SPP Genneper parken

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Wijksportparken

7

-

-

-

-

-

4

-

3

-

Overige invest. < €  1 mln

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sportparken

11

-

-

-

-

-

5

-

5

-

Strategische verwervingen

55

-

-

-

14

-

14

-

28

-

Totaal economisch nut

446

97

100

27

77

15

147

17

122

38

Riolen integrale wijkvernieuwing

2

-

1

1

1

-

-

-

-

-1

Riolen

2

-

1

1

1

-

-

-

-

-1

Groen

18

11

5

1

7

2

3

3

3

2

Verlichting

3

3

-

1

1

1

1

1

-

-

Wegen

36

23

7

3

15

4

11

6

3

9

Overige invest. < € 1 mln

9

1

4

1

4

1

1

-

-

-5

Openbare ruimte

66

38

16

6

27

8

16

10

6

6

Challengevariant

88

70

5

5

14

14

18

7

52

45

HOV2

3

3

-

-

-

1

1

1

1

1

Overige invest. < € 1 mln

7

1

2

0

5

-

-

-

-

-

Verkeer

98

74

7

5

19

15

19

8

53

46

Totaal maatschappelijk nut

166

112

24

12

47

23

35

18

59

51

Totaal investeringen

612

209

124

39

124

38

182

35

181

89