Wat willen we bereiken?

Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid
We willen een stad met minder overlast en criminaliteit waar de Eindhovenaren en bezoekers zich veilig voelen. We ontwikkelen een gedegen monitoringssystematiek met indicatoren voor de meerjarenuitvoeringsprogramma’s van de zes prioriteiten van het beleidskader.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Index veiligheidsbeleving

102,1

≥ 101

>102

>102

>102

>102

Index objectieve veiligheid

102,4

≥101,5

>102

>102

>102

>102