Wat willen we bereiken?

In samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zetten we in op het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten en rampen.

Voor dit taakveld zijn op gemeentelijk niveau geen effect- en prestatie indicatoren opgenomen. Resultaten worden op regionaal of landelijk niveau bereikt en/of gemonitord.

Wat gaan we daarvoor doen?

De resultaten en effecten van de implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg worden geëvalueerd. Deze kunnen van invloed zijn op de activiteiten en producten van de Veiligheidsregio in 2019 en verder. Tevens is gestart met de ontwikkeling van een visie op de veiligheidszorg in 2025 voor onze regio.

Voor een effectieve samenwerking is de afgelopen jaren geïnvesteerd in een sterke en duidelijke opdrachtgevers- en opdrachtnemersrelatie. Deze zetten we in 2019 voort.