Wat willen we bereiken?

Een moderne, slanke, flexibele, professionele, duurzame en financieel gezonde gemeentelijke organisatie
Om in de steeds veranderende wereld waarde te kunnen blijven toevoegen moeten we steeds sneller kunnen veranderen, aanpassen en leren. We zetten in op continue verbetering en doorontwikkeling, werken van buiten naar binnen en voeren onze bedrijfsvoeringstaken rechtmatig, efficiënt en effectief uit. Medewerkers werken hier met plezier, krijgen gelijke kansen, vertrouwen en aandacht zodat hun vakmanschap en talent optimaal tot hun recht komen.

Een organisatie waarin iedereen meedoet
Een organisatie met een divers personeelsbestand, onder andere met diverse etniciteiten en met een steeds evenwichtigere leeftijdsopbouw. We tonen onze rol als maatschappelijk verantwoorde organisatie, door ook mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een plek te bieden. Dat blijkt onder andere uit het behouden van de derde trede op de prestatieladder socialer ondernemen.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bedrijfsvoeringskosten per inwoner (in euro’s)

246

252

266

255

250

248

Aantal energiezuinige gebouwen ambtelijke huisvesting

2

3

4

4

4

4

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

trede 3

trede 2

trede 3

trede 3

trede 3

trede 3