Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie. Zie hiervoor  paragraaf 3d  - Financiering.