Dit betreft de kosten voor de waardebepaling woningen in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken en de baten vanuit de heffing en inning van gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen woningen.