Dit betreft de waardebepaling van niet-woningen in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de heffing en inning van gemeentelijke onroerende zaakbelastingen niet-woningen.