In dit taakveld zijn alle mutaties (vermeerderingen en vermeerderingen) in de reserves opgenomen. In bijlage 8 is een verloopoverzicht opgenomen van alle reserves.