Dit betreft de heffing en inning van de overige gemeentelijke belastingen waaronder hondenbelasting, toeristenbelasting en de BIZ-heffing.