Wat willen we bereiken?

Tevredenheid over dienstverlening
Inwoners die contact opnemen ervaren een prettige, kwalitatief goede en betaalbare dienstverlening, waarbij de klant centraal staat. We streven naar een hoge klanttevredenheid. Dit alles binnen de financiële en wettelijke kaders. Digitalisering is in onze dienstverlening de rode draad, tenzij face-to-face contact noodzakelijks is.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gemeentebrede score tevredenheid klanten Callcenter (14040)

9,0

≥ 8

≥ 8

≥ 8

≥ 8

≥ 8

Score tevredenheid klanten digitaal loket

9,0

≥ 8

≥ 8

≥ 8

≥ 8

≥ 8

Score tevredenheid balieklanten

8,9

≥ 8

 ≥ 8

≥ 8

≥  8

≥ 8