Wat willen we bereiken?

Onze focus is erop gericht om toegankelijk te zijn voor de gevestigde ondernemers in de stad, om nieuwe bedrijven aan te trekken en om een goed vestigingsklimaat te bieden voor startende ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken in de belangrijkste bedrijfssectoren (horeca, retail, kantoren en overige bedrijven) met accountmanagers die als eerste aanspreekpunt fungeren voor het zittende bedrijfsleven.
Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben we het samenwerkingsverband 'één-loket' ingericht om als negen aangesloten gemeenten de handen ineen te slaan bij de afhandeling van  huisvestingsvragen van ondernemers.  Middels ons eigen acquisitieprogramma trekken we nieuwe horeca- en retailbedrijven naar onze binnenstad, tezamen met andere vernieuwende concepten. Samen met Brainport Development en BOM acquireren we daarnaast high tech- en andere (maak)bedrijven. Met behulp van ons nieuwe dienstverleningsconcept (rode loper-aanpak, een onderdeel van het acquisitieprogramma) loodsen we bedrijven door vergunningprocedures.
Ondersteuning van bedrijven is tevens omschreven bij taakveld 3.4 Economische promotie.