Wat willen we bereiken?

Ruimte voor bedrijvigheid
Onze werklocaties en bedrijventerreinen moeten tegemoet komen aan de flexibele behoefte aan ontwikkelruimte van onze (grotendeels) MKB-bedrijvigheid. Hierin werken we samen met het stedelijk gebied (SGE) als zijnde één gemeente.