Wat willen we bereiken?

Economische groei
Het aanjagen van de economie in Brainport, de bedrijven en de banenmotor van onze regio blijven speerpunten in ons beleid. In deze economie willen we iedereen mee laten doen. Zie ook 6.5 Arbeidsparticipatie.

Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie
Het Expat Center faciliteert internationale (kennis)werkers en werkgevers bij formele procedures. Het Living In programma helpt hen zich snel thuis te voelen. Met een bijdrage uit de Regio Deal versterken we het programma en de bekendheid bij MKB.

Innovatie
Inwoners moeten het succes van Brainport voelen. We zetten technologie in waar het voor onze inwoners tastbaar wordt en waar bedrijven in de praktijk kunnen toetsen of innovaties succesvol zijn; dit met aandacht voor privacy en digitale spelregels.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Economische groei Eindhoven (%)

4,6%

3,5%

4,0%

3,3%

3,3%

3,3%