Wat willen we bereiken?

Toename economische activiteiten
We willen meer economische activiteiten in de stad door nieuwe bedrijvigheid te stimuleren en aan te trekken en door meer economische dynamiek in de stad te krijgen.

Aantrekkelijke stad om te bezoeken
In 2017 is de Binnenstadsvisie vastgesteld waarin de lijnen zijn uitgezet om te komen tot een aantrekkelijker binnenstad. De uitvoering van dit beleid pakken we onder andere met ons acquisitieprogramma op.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vestigingen (van bedrijven - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

137

130

140

140

140

140

Binnenlandse toeristische bestedingen (x € 1 mln)

371

150

150

150

150

150

Aantal hotelovernachtingen (x 1.000)

917

905

945

973

1.002

1032