Wat willen we bereiken?

Afval wordt goed gescheiden
De gemeente heeft een wettelijke plicht tot inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Dit draagt bij aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Kosten worden verhaald via de afvalstoffenheffing (kleine bedrijven via reinigingsheffing).

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aandeel restafval

44%

36%

40%

40%

40%

40%