Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk
Wij willen inwoners met complexe zorgvragen in de gelegenheid stellen zo snel mogelijk weer deel te nemen aan de samenleving.