Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk
Jeugdigen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben ontvangen ambulante jeugdhulp of verblijfszorg. Dit doen we binnen het financieel kader van de begroting.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

11,7%

8,3%

8,4%

8,0%

7,8%

7,6