Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk
Doel is inwoners zo snel als mogelijk weer zelfredzaam te laten zijn. Dit doen wij binnen de gegeven financiële kaders.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% tevreden gebruikers maatwerkvoorzieningen WMO

82%

76%

82%

83%

83%

80%