Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk
Inwoners ondersteunen om zo lang en duurzaam mogelijk zelfredzaam te blijven en zelfstandig te blijven wonen, ook als hier specifieke voorzieningen voor nodig zijn.