Wat willen we bereiken?

Bestrijden werkloosheid
We zien werk als de belangrijkste basis voor inwoners om op eigen benen te kunnen staan en trots te kunnen zijn. Het gaat goed met onze economie en er zijn veel vacatures. We willen dat iedereen de kans krijgt en zijn of haar talent kan benutten. Voor de mensen die hierbij ondersteuning nodig hebben bieden we effectieve trajecten aan. We brengen de personeelsvraag bij ondernemers goed in beeld en ontwikkelen met hen arrangementen.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Banen/1.000 inwoners (15-64 jaar)

1.037

1.073

1.127

1.183

1.243

1.270

Netto participatiegraad (% mensen tussen 15 en 75 jaar dat een baan heeft)

66,6%

66,5%

67,0%

67,5%

68,0%

68,5%