Wat willen we bereiken?

Bevorderen maatschappelijke participatie (niet gericht op doorstromen naar reguliere arbeid)
We willen hierbij een kwalitatieve uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), loonkostensubsidie en Beschut Werken nieuw (blijven) realiseren.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal personen beschut werken

83

108

nnb

nnb

nnb

Aantal personen WSW

1.373

1.320

1.267

1.216

1.168

1.121