Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk
Het gaat goed met onze lokale economie. Er zijn veel vacatures en we willen dat alle inwoners hiervan kunnen profiteren. We willen inwoners de kans geven zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Dat doen we door mensen actief te helpen bij het vinden van betaald werk zodat zij niet afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. We gaan talenten in beeld te brengen en we bieden van effectieve, beroepsgerichte interventies aan. Ook ontwikkelen we samen met ondernemers arrangementen. We treden op als mensen zich niet aan de afspraken houden om aan het werk te komen. Bijstand is er voor mensen die dat echt nodig hebben. We handhaven in geval van misbruik.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% inwoners dat moeilijk rond kan komen

7%

10%

9,5%

9%

9%

9%

Aantal huishoudens in bewindvoering

2.856

2.400

2.900

2.800

2.600

2.400

Aantal verstrekte uitkeringen

6.869

7.110

6.485

6.413

6.341

6.269

Uitstroom naar werk

670

1.200

800

800

800

800

Aantal mensen met deeltijdwerk in een uitkering

728

800

800

800

800

800

Aantal maatregelen

81

350

400

400

400

400