Wat willen we bereiken?

Tevredenheid over WIJeindhoven
Generalisten van stichting WIJeindhoven bieden maatwerk aan de inwoners met ondersteuningsvragen in het sociaal domein. We willen dat inwoners tevreden zijn over de dienstverlening van stichting WIJeindhoven.

Kwalitatieve en productieve 1e lijnsondersteuning
Kwalitatief hoogwaardige en productieve uitvoering van 1e-lijns ondersteuning en begeleiding door generalisten van WIJeindhoven op alle leefdomeinen, waardoor minder inzet van specialistische 2e-lijns ondersteuning nodig is.

Meer sturing en grip op eerste en tweede lijn, meer uitstroom
Door de invoering van een servicebureau komt de indicatiestelling onder regie van de gemeente. Hiermee beogen we generalisten te ontlasten en meer grip te krijgen op de toegang tot de tweede lijn Jeugd en WMO en de daarmee gepaard gaande uitgaven.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Inwonerstevredenheid eerste lijn

69%

≥ 63%

≥ 64%

≥ 64%

≥ 65%

≥ 65%