Dit taakveld omvat de activiteiten van onze lokale omroep Studio040. Voor het verzorgen van haar activiteiten ontvangt Studio040 een jaarlijkse subsidie.