Wat willen we bereiken?

Op peil houden van biodiversiteit
We versterken met gericht beheer en investeringen de groene ruimte als leefomgeving voor planten/dieren en verbinden het nationaal/Brabants natuurnetwerk verder met de stad, waarmee we ook het verblijfs- en vestigingsklimaat voor de mens verbeteren.

Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties
Een robuuste stedelijke groenstructuur vanuit het buitengebied fijnmazig vertakt tot diep in de wijken, draagt bij aan gezondheid, klimaatrobuustheid van de stad en vermindert hittestress. De parken, bomen en plantsoenen worden duurzaam onderhouden.

Eindhovenaren maken gebruik van groenvoorzieningen
We willen aantrekkelijke stads-, wijk- en buurtparken die uitnodigen tot bewegen, ontspannen, verblijven en ontmoeten en bijdragen aan sociale- en gezondheidsdoelstellingen. We streven naar regionale recreatieve wandel- en fietsroutenetwerken.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Biodiversiteit soortgroepen

kl.: +/-

kl.: +/-

kl.: +/-

kl.: +/-

kl.: +/-

kl.: +/-

% inwoners tevreden over inrichting en onderhoud van het groen in de woonomgeving

86%

≥ 90%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

% inwoners dat jaarlijks een van de grote stadsparken bezoekt

92%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%