Wat willen we bereiken?

Waardering van het cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed geeft de stad identiteit en herkenbaarheid voor haar inwoners.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rapportcijfer Eindhoven met betrekking tot cultureel erfgoed

6,6

7.1

7.1

7.2

7.2

7.2