Wat willen we bereiken?

Een groei van de woningvoorraad die de groeiambities van de stad faciliteert
We gaan door met het bouwoffensief. Er is krapte op de woningmarkt en we zetten versterkt in op bouwen voor de doelgroepen die het nodig hebben. Motto is bouwen, bouwen en versnellen. De stad moet daarvoor ook op een slimme manier verdichten en flexibele innovatieve woonproducten ontwikkelen.

Voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen
We streven naar een ongedeelde samenleving waarbij voor iedere doelgroep een passende woning beschikbaar is.

Versterken van hoogstedelijk woonmilieu (binnen de Ring)
Een hoogstedelijk woonmilieu is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor expats en (inter)nationale ondernemingen. Dit is een aanvulling op de reeds ruim aanwezige groenstedelijke woonmilieus in de randen van de stad en de regio.

Een energiezuinige woningvoorraad
In lijn met onze klimaatverordening verschuiven we van sturing op energielabels / energie-index naar sturen op CO2 uitstoot. Momenteel wordt samen met de corporaties gewerkt aan goede monitoring van de CO2-reductie.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Groei woningvoorraad (netto)

1.916

1.500 - 2.000

2.500 - 3.000

2.500 - 3.000

3.000 - 3.500

1.000-2.500

Rapportcijfer voor Eindhoven als stad om in te wonen en te leven

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Verhouding sociale voorraad / doelgroep van beleid

1,07

≥ 1

≥ 1

≥ 1

≥ 1

≥ 1

Aantal woningen per hectare binnen de ring

25

28,7

29,2

29,7

30,2

30,7