Wat willen we bereiken?

Actiegebieden moeten vooruitgang boeken
Bij de aanwijzing van actiegebieden zijn kernopgaven overeengekomen met een horizon tot 2019. We groeien langzaam van 45% naar 60%.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% actiegebieden met hogere score buurtthermometer (BTM) t.o.v. voorgaande jaar

74%

>60%

>60%

>60%

>60%

>60%