Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: begraafplaatsen en crematoria, lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden), baten voor begraafplaatsrechten en afkoopsommen grafrechten.