Wat willen we bereiken?

Sport- en beweegvoorzieningen die aansluiten bij de behoefte in de stad
Sport en bewegen voor alle Eindhovenaren mogelijk maken. Door het realiseren en in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen levert de gemeente haar grootste bijdrage aan de sport. Sportvoorzieningen en inrichting van de openbare ruimte vormen namelijk een belangrijke voorwaarde om te kunnen sporten.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% tevreden over diversiteit sport- en beweegaanbod in Eindhoven

-

65

65

65

65

65

% tevreden over voldoende sport- en beweegaccommodaties in Eindhoven

86

87

87

87

87

87

% tevreden over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte in Eindhoven

72

73

73

73

73

73