Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging
Onze ambitie is om Eindhovenaren een leven lang te laten bewegen en uit te groeien tot een actieve en aantrekkelijke stad met vitale burgers. Sport is hierbij een belangrijk middel.

Vitale en maatschappelijk betrokken sportverenigingen
In de sportvisie en uitvoeringsprogramma is de ambitie vastgelegd om te komen tot vitale en maatschappelijk betrokken sportorganisaties. Deze vitaliteit wordt elke twee jaar gemeten (laatste in 2016), de volgende meting in het 4e kwartaal 2018.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (4-84jr)

73%

74%

74%

74%

74%

74%

Aandeel Eindhovenaren dat maandelijks sport (4-84jr)

67

68

68

68

68

68

% verenigingen met betalingsachterstand bij de gemeente

5

5

5

5

5

5

% verenigingen dat een bredere maatschappelijke rol vervult

39

43

43

43

43

43