Wat willen we bereiken?

Optimale ontwikkeling 0-13 jarigen
Kinderen krijgen de mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. De sociale basis is versterkt en kansengelijkheid is bevorderd. Onderwijsachterstanden zijn voorkomen en bestreden.

Jongeren (13-23 jaar) perspectief bieden op arbeid/dagbesteding
Kwetsbare jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar hebben perspectief op een diploma, dagbesteding en/of arbeid.

Volwassenen beheersen basisvaardigheden
De basisvaardigheden van inwoners zijn versterkt om de zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie en de doorstroom naar werk of de kans op het behoud van werk te vergroten.

Betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
We vergroten de kansen op werk voor de beroepsbevolking door een betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, voorzieningen voor leven lang leren en aansluiten aan de Brainport ontwikkeling.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

% leerlingen met startkwalificatie

88%

88%

88%

88%

88%

88%

% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

Aantal studenten TU/e / HBO techniek

15.152

>14.000

>14.000

>14.000

>14.000

>14.000