Zie de taakvelden 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3.Onderwijsbeleid en leerlingzaken.